Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 035

24.11.2019 – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Łk 23,35-43

Marta Bodziany
nauczycielka, członkini Rady Duszpasterskiej,
lubi podróże


W omawianym fragmencie Ewangelii, św. Łukasz przedstawia postawy różnych osób obecnych na Golgocie. Jest tam lud, ten sam który domagał się śmierci Jezusa, a potem razem z nim szedł na miejsce straceń. Są tacy, którzy przyszli z czystej ciekawości i jeszcze ci, którzy na nowo zachowują się przyjaźnie w stosunku do Jezusa i patrzą na Niego ze współczuciem. Jezus od tych ludzi nie oczekuje litości, lecz chce, by się nawrócili, a tym nawróconym był jeden ze złoczyńców któremu Jezus zapewnia raj. Jego przykład jest dowodem, że każdy człowiek, nawet przy końcu życia, może się nawrócić i otworzyć na działanie łaski Bożej. Jezus w czasie gdy kona na krzyżu, jest kuszony przez szatana, który znów posługuje się ludźmi: żołnierzami, przełożonymi: „Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie”. Jezus nie ulega pokusie i daje szansę zbawienia wszystkim, którzy zechcą przyjąć ten dar.

 

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.