Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 349

14 II – ŚRODA POPIELCOWA
Mt 6,1-6.16-18

 

Maria i Andrzej Wiśniewscy

 

 

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

Konkret to słowo, które dzisiaj najlepiej charakteryzuje Ewangelię. Pan Jezus jest bardzo konkretny i daje konkretne rady. Czasami wydaje się nam, że Słowo Boże jest takie niezrozumiałe, trudne tymczasem dzisiaj nawet układ tej Ewangelii jest bardzo przejrzysty, składa się praktycznie z trzech identycznych akapitów i w każdym z nich Pan Jezus daje konkretną radę tego jak żyć duchowo. Znamy doskonale te trzy rzeczywistości, o których mówi Pan Jezus: czyli jałmużna, modlitwa i post. Pan Jezus kończy każdy z tych akapitów słowami: ”A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. To co dobre, dokonuje się w ukryciu, w ciszy naszego serca. Do tego zachęca nas dzisiaj Pan Jezus, abyśmy to, co czynimy na co dzień, robili ze względu na Niego, na drugiego człowieka, a nie ze względu na jakiś pochwały czy gratyfikacje. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przestrzega przed próżnością. Mówi, by nie spełniać pobożnych uczynków na pokaz, by dając jałmużnę pozostać anonimowym, by przeżywać te rzeczy w ukryciu. Natomiast w ukryciu modlitwy możemy cieszyć naszym dobrem i możemy z tego dobra czerpać siłę do tego, by je pomnażać. Zapraszamy dzisiaj do tego żebyś znalazł/a chwilę, aby usiąść w ukryciu z Panem Jezusem i ucieszyć się dobrem, które jest w nas i które jest przez nas.

 

Autorzy: Maria i Andrzej Wiśniewscy
Parafianie Sympatyczni

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.