Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 137

20 VI – Sobota, wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
Łk 2,41-51 

Virgin Mary 3d STL Model

 

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego,  spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy * stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl
Dawno temu przeczytałam książkę autorstwa Antonio Bello pt. Maryja, kobieta naszych czasów. Owocem tej lektury stała się LITANIA O TAJEMNICY SERCA MARYI. Zapraszam do wspólnej modlitwy:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, powołana do żeglowania po oceanach wolności, módl się za nami
Kobieto zwyczajna, oddana woli Bożej w szarych zakamarkach czasu,
Istoto zakochana w normalności, która przed ukoronowaniem poznałaś pył naszej biednej ziemi,
Święta Maryjo, która doświadczyłaś swej naturalnej kobiecości wewnątrz domu w Nazarecie,
Kobieto zwyczajna, uwalniająca nas od tęsknoty za epopeją i ucząca uznawać życie codzienne za miejsce, gdzie tworzy się historia zbawienia, 
Kobieto niepompatyczna, której wielkość jest zawarta w drżeniu jednego „fiat”, 
Święta Maryjo, Sakramencie Przejrzystości, 
Strażniczko poranka budząca jutrzenkę, 
Dziewico Adwentu, ucząca nas, że oczekiwanie jest zawsze znakiem nadziei, 
Święta Maryjo, Niegasnący Płomieniu Miłości, 
Nauczycielko miłości do Stworzyciela i stworzeń, 
Dziewico pokorna, stawiająca siebie poza centrum własnej uwagi, 
Kobieto brzemienna, która ofiarowałaś Wiekuistemu swe dziewicze ciało, 
Szkatułko czułości, w której zamknął się Ten, którego niebiosa nie mogą pomieścić, 
Fontanno, przez którą Woda Życia dotarła do nas aż ze stoków wiecznych wzgórz, 
Monstrancjo Ciała Jezusa zdjętego z Krzyża, 
Kobieto gościnna, trzymająca nas w swoim sercu przez całe życie, 
Kobieto pierwszego kroku, uprzedzająca nasze wołanie o pomoc, 
Święta Maryjo, rozlewająca nadzieję pośród naszych porażek, 
Święta Maryjo, wyprzedzająca wszystkich w geście pojednania, 
Święta Maryjo, przykrywająca nas swoim płaszczem, 
Święta Maryjo, która wybrałaś Jezusa jako jedyną miarę swojego życia, 
Kobieto stanowcza, podejmująca decyzje po ludzku przegrane, 
Kobieto zadziwienia, która zakosztowałaś niespodzianek Boga i umiałaś się nimi zachwycić, 
Kobieto pierwszego spojrzenia, której oczy ubrały Syna Bożego w miłość, 
Pierwsza Istoto kontemplująca Ciało Boga, który stał się człowiekiem, 
Kobieto granicy, stojąca między Starym i Nowym Testamentem, 
Horyzoncie, który łączy ostatnie ciemności nocy i pierwsze przebłyski dnia, 
Jutrzenko poprzedzająca Słońce sprawiedliwości, 
Gwiazdo poranna, z którą przychodzi pełnia czasów i Bóg decyduje się narodzić z kobiety, 
Święta Maryjo, zamykająca sprawiedliwość, a otwierająca miłosierdzie, 
Święta Maryjo, stojąca pod krzyżem, gdzie przyszłość przenika teraźniejszość napełniając ją nadzieją, 
Kobieto odważna, która na Kalwarii zdobyłaś palmę męczeństwa bez umierania, 
Słodka Samarytanko, opatrująca nasze rany olejem pocieszenia i winem nadziei, 
Kobieto odpoczynku, ucząca nas, że tajemnica pokoju wewnętrznego leży w umiejętności „tracenia” czasu z Bogiem, 
Kobieto Nowego Wina, niecierpliwa zwolenniczko zmiany, 
Niezniszczalny symbolu młodości, której sekret wyrażony jest w słowach: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” (J 2,5) 
Kobieto przepiękna, cudowna jak pełnia księżyca na wiosnę, 
Kobieto elegancka, której wewnętrznym strojem jest bezinteresowność, prostota, przejrzystość, czułość i zadziwienie, 
Kobieto ciszy, przekonująca nas, że tylko w milczeniu dojrzewają wielkie rzeczy: nawrócenie, miłość, poświęcenie i śmierć, 
Skarbnico poufnych wyznań Bożych, 
Służebniczko świata, której stopy pełne są troskliwego pośpiechu, 
Kobieto z ludu, która przed i po Zwiastowaniu żyłaś pod jednym dachem z ludźmi, 
Matko gościnności i wspólnej wieczerzy, 
Kobieto znająca taniec i cierpienie, która już pod krzyżem zgłębiałaś, w jaki sposób zamienić odgłosy męki swojego Syna w pieśń dnia świątecznego, 
Kobieto Wielkiej Soboty, ostatni punkcie kontaktu z Niebem, który uchronił ziemię od tragicznego zniknięcia łaski, 
Kobieto Trzeciego Dnia, budząca nas z kamiennego snu i przynosząca w środku nocy wieść o naszym zmartwychwstaniu, 
Kobieto z sali na górze, cudowna Ikono Kościoła, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.https://sumuswydawnictwo.pl/pl/p/Maryja.-Kobieta-naszych-czasow/864


Autorka: s. Anna Musiał RCSJ, przełożona wspólnoty Sióstr Sióstr Sacré Coeur w Tarnowie, przy ul. Pszennej


 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.