Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 310

18 VI – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 9,26-10,8

 

 

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić,  wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Mimo bardzo łatwego i bezpiecznego dostępu do pogłębiania wiary, wciąż na ziemi wielu jest ludzi zagubionych i niedowierzających.
Jezus wybrał swoich apostołów, aby pomagali i uleczali takich ludzi w Jego imieniu. Bóg tak samo wybiera nas, abyśmy szerzyli Słowo.
Jezus mówi, że wielu jest takich, którzy potrzebują pomocy, a mało takich, którzy mogliby jej udzielić, ale nie powinno nas to zniechęcać. Jedna ocalona osoba, to dla Boga bardzo wiele. Każde starania zostaną docenione przez Pana. Bóg darmo daje nam tę możliwość, więc my tak samo powinniśmy darmo dawać ją innym.
 
Autorka: Asia Dudek 
Uczennica V Liceum w Tarnowie
na zdjęciu z braciszkiem
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.