Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nic nam nie daje w naszych poczynaniach
większej pewności czy też rwie mocniej sidła,
które szatan na nas zastawia niż to,
gdy nawet w dobrych naszych postępowaniach
idziemy chętniej za cudzym zdaniem
niż za własnym.”

 /św. Filip Neri/

Biblioteca Vallicelliana