Aktualności

SKRZYŻOWANE I: ROZWIĄZANIE oraz WYNIKI LOSOWANIA

Autor: ks. dr hab. Kazimierz Mikucki CR

Rozwiązanie SKRZYŻOWANE I:
POZIOMO: Nazarejczyk, Galilejczyk, Mesjasz
PIONOWO: Rabbi, Jezus, Chrystus
HASŁO: Syn Maryi

NAGRODĘ za SKRZYŻOWANE I, profesjonalną fotografię rodzinną wykonaną w Pracowni Filmu i Fotografii MARGOT przy ul. Piłsudskiego 20/1 wylosowała: Ilona Para.  G R A T U L U J E M Y! 

Pracownia Filmu i Fotografii MARGOTPaństwa dane osobowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami – będą przetwarzane jedynie w celu wylosowania i ogłoszenia zwycięzcy oraz przekazania nagrody.