Aktualności

1914-1933 z Jabłonki na Orawie do Tarnowa

Orawianie

Ferdynand Machay urodził się 9 grudnia 1914 r. w Jabłonce na Orawie. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu, dzięki wsparciu pochodzącego z Jabłonki ks. Augustyna Zgamy – filipina, został przyjęty do prowadzonego przez księży filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem konwiktu dla chłopców i uczęszczał do gimnazjum w Gostyniu. Jednak po roku powrócił w rodzinne strony i od 1 września 1926 r. uczęszczał do gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Maturę zdał 20 czerwca 1933 r. Po zdaniu matury Ferdynand wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie. Studia teologiczne odbywał w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Tarnowie, mieszkając w domu Kongregacji Księży Filipinów.

Ferdynand Machay – maturzysta