Aktualności,  Ogłoszenia duszpasterskie

20 VIII 2023 – XX Niedziela Zwykła

 

 

 1. Dnia 26 sierpnia br. minie 25 lat od historycznego wydarzenia, kiedy to ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc dekretem kanonicznym ustanowił i powołał do istnienia nową parafię pw. Krzyża i św. Filipa Neri, i powierzył ją duszpasterskiej trosce księży filipinów w Tarnowie. Uroczyste odczytanie aktu erygującego nową parafię powierzoną filipinom po 120 latach ich posługiwania w diecezji tarnowskiej, miało miejsce 14 września 1998 roku.

  Już dziś zapraszamy wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i Sympatyków do świętowania tego srebrnego Jubileuszu istnienia parafii Świętego Krzyża i św. Filipa Neri w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września br. Chcemy do tego podniosłego wydarzenia przygotować się zewnętrznie, ale też i przede wszystkim wewnętrznie – duchowo. Dlatego we wrześniu przed Uroczystością Odpustową planujemy jubileuszowe Misje święte.

  Z pewnością większość z Was zauważyła, że już od tygodnia zniknął sprzed naszego kościoła Krzyż Misyjny. Obecnie znajduje się on w renowacji i ma zdążyć powrócić na swoje miejsce przed 14 września. Pragniemy również, aby jubileuszowym wotum był przechowywany w naszym klasztorze zabytkowy obraz przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego i stojących pod Nim Maryję, św. Jana i św. Marię Magdalenę. Jest to obraz z pierwszego wystroju prezbiterium naszego kościoła. Liczy dokładnie 145 lat, 4 metry wysokości, 2 metry szerokości i nie posiada ozdobnej ramy. Potężnych rozmiarów płótno już zostało poddane renowacji, zamówiliśmy również ozdobną ramę. Gorąco prosimy o modlitwę, aby to dzieło zostało ukończone na czas, tak by odnowione i zakonserwowane mogło być poświęcone jako wotum Roku Jubileuszowego 14 września br.

  Czynimy również starania, aby usunąć źródło wilgoci – jak na razie jeszcze nie odkryte – powodujące widoczne zniszczenia na ścianie pod dzwonnicą, jak również przy wejściu do nawy św Filipa.

  Chcemy na bieżąco informować Was o postępach prac konserwatorskich i remontowych dlatego na naszej stronie internetowej można już zobaczyć pierwsze zdjęcia z prac konserwatorskich przy obrazie. Zapraszamy Was również do gorliwej i wzmożonej modlitwy o jak największe duchowe owoce czekających nas przeżyć jubileuszowych.
 1. Serdecznie dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na tace przeznaczone na renowację Krzyża misyjnego oraz na prace konserwatorskie przy obrazie.

 2. W piątek wieczorną Mszę świętą odprawimy w intencji zmarłych, których rocznicę urodzin, imienin i śmierci przypadały w sierpniu. Kartki z imionami zmarłych można zostawiać w zakrystii.

 3. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłego w ubiegłym tygodniu śp. Adam Borowca l. 57. Dobry Jezu a nasz Panie….

 

 

 


P O L E C A M Y: