Aktualności

4 lata temu Newman został ogłoszony świętym

 

 

Z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa BIBLOS ukazała się właśnie książka ks. dra Piotra Cebuli Apologia racjonalności aktu wiary. Trafia do naszych rąk 4 lata po kanonizacji Kardynała i pozwala poznać odpowiedź Newmana na pytanie: czy wiara jest racjonalna?

 

Myśl Johna Henry’ego Newmana nie zamknęła się w ramach epoki, w której żył. Obecnie inspiruje ona coraz większą grupę badaczy, którzy oprócz elementów teologicznych dostrzegają w niej odpowiedzi na doniosłe problemy filozoficzne. Jednym z nich jest refleksja nad racjonalnością człowieka i powiązana z tym zagadnieniem kwestia definiowania pojęcia „rozumowanie” (reasoning). Współpraca Newmana z Richardem Whatelym zaowocowała wypracowaniem wspólnej  koncepcje reasoning. Bardzo szybko jednak Newman dostrzegł nieuprawnione  zaciśnięcia pojęcia racjonalności, które wprowadzał jego współpracownik. W reakcji na racjonalistyczną filozofię Whately’ego Newman rozwijał własną ideę reasoning, która ostatecznie doprowadziła go do sformułowania oryginalnej koncepcji racjonalności wiary chrześcijańskiej. Jest to ujęcie odmienne od panującego w apologetyce do Vaticanum Sacundum paradygmatu scholastyczno-zuniformizowanego. Dlatego można nazwać Newmana „apologetą racjonalności aktu wiary” w kluczu apologetyki, który reprezentował.

Książka Apologia racjonalności aktu wiary jest więc próbą zrekonstruowania w kluczu reasoning i współpracy z Whatelym elementów myśli Newmana ukazujących możliwości racjonalności aktu wiary chrześcijańskiej. Celowo nawiązując w swym tytule do Apologia pro vita sua, ukazuje, w jaki sposób myśl Newmana broni wiary chrześcijańskiej przed zarzutami irracjonalności.

/opis ze strony Wydawnictwa/