Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 326

1 X – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 21,28-32

 

Adam Kukułka

 

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,  udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

Jezus kończy tę historię bardzo trudnym (z punktu widzenia słuchających arcykapłanów i starszych) podsumowaniem. Otóż stawia celników i nierządnice ponad ówczesną elitę społeczną sugerując, że są bliżej nieba niż oni. Nie do pojęcia! Ale nie myli się w swym osądzie.
 
Faryzeusz przekonany o swej wyższości nad innymi ludźmi sam zamyka się na królestwo niebieskie. Jednak ten fragment Ewangelii może również odnieść do siebie każdy z nas.
 
Przypomnij sobie moment w jakiejkolwiek kłótni z drugim człowiekiem, kiedy to okazywało się, że nie masz racji. Jaka była Twoja postawa? Opamiętałeś się i przyznałeś drugiej osobie rację, wyciągając odpowiednie wnioski? A może szedłeś w zaparte, byle tylko “nie przegrać”?
 
Błędy mogą się przydarzyć każdemu. Klucz w tym, aby się opamiętać i mimo złych decyzji dać sobie szansę na królestwo niebieskie.

Pójdźmy do winnicy naszego Ojca.
 

Autor: Adam Kukułka
mąż, członek Formacji Męskiej Tożsamości,
od niedawna miłośnik włoskiej kuchni

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.