Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 338

24 XII – IV NIEDZIELA ADWENTU
Łk 1,26-38

 

 

 

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,  prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej anioł.
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

Kościół zachęca nas dzisiaj do pochylenia się nad tajemnicą zwiastowania, które jest działaniem Bożej miłości w historii zbawienia.

Do realizacji tego planu Bóg zaprasza każdego człowieka, ofiarując mu swoją bezwarunkową miłość. Człowiek w odpowiedzi na wezwanie Boga może przyjąć lub odrzucić Jego wolę. Tak było w powołaniu Maryi na Matkę Syna Bożego. Na słowa Anioła: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”, Maryja z lękiem i obawą odpowiada pozytywnie na powołanie Jej na Matkę Syna Bożego, choć miała już inne plany. Bóg burzy to wszystko, co sobie Maryja zaplanowała odnośnie swojej przyszłości.

Każdy z nas w swoim życiu doświadczył pokrzyżowania  swoich planów, które wydawały się po ludzku dobre. Z perspektywy czasu widzimy jednak, że Boże prowadzenie było dla nas najlepszą drogą. Jeżeli pozwolimy Bogu by wypełniła się Jego wola w naszym życiu, to nasze działanie nabiera zupełnie innego sensu i innej wartości.

Uczmy się od Maryi, Matki Zbawiciela wielkiej ufności i zawierzenia Bogu, który pragnie dobra dla każdego człowieka w naszym życiu doczesnym i wiecznym.

Autorka: Urszula Mondel,
interesuje się modą kobiecą

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.