Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 350

18 II – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Mk 1,12-15

 

 

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

Pan Jezus na własnym przykładzie pokazuje nam, że pustynia to cisza i samotność, która potrzebna jest nam do przemiany i powrotu do Boga. Jezus był kuszony przez szatana, więc musimy się spodziewać, że i nas to spotka. Aby pokonać nasze słabości i pokusy, musimy żyć zgodnie z zasadami Ewangelii, wiary do której wzywa nas Pan Jezus. Mamy więc teraz czas na nawrócenie, zmianę sposobu myślenia i postępowania. Przemieniajmy nasze serca tak, aby szły za tym konkretne czyny.

Autorzy: Anka i Zbyszek Buchowscy
parafianie i sympatycy filipinów

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.