Aktualności

Newman – święty dla nas, inspiracja 118

 

 

 

Zmarli wierni

Justyna Majewska-Michy

 

 

Listopad to czas zadumy nad tymi, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. John Henry Newman, który osiągnął już chwałę Nieba, jest autorem modlitwy za wiernych, którzy odeszli do domu Ojca.

Adwokat dusz

Newman, który nazywa Jezusa Chrystusa „Bogiem wszystkich dusz” i „miłośnikiem dusz”, poleca Mu dusze Jego „służebników”, czyli tych, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią snem pokoju. Wznosi do Chrystusa błaganie, aby On przez Swoje miłosierdzie ponaglił czas i przyjął ich w Niebie przed Swe oblicze. Pamiętaj, o Panie, że są oni Twoimi stworzeniami, nie przez obcych bogów uczynionymi, ale przez Ciebie, jedynego żywego i prawdziwego Boga; nie ma bowiem innego Boga oprócz Ciebie i nie ma nikogo, kto by mógł dorównać Twoim dziełom.

John Henry Newman pragnie, aby dusze wiernych zmarłych radowały się Chrystusowym światłem. Prosi, aby Jezus nie liczył im dawnych nieprawości, jakich się dopuścili na ziemi przez nadmiar namiętności i zepsute obyczaje ich skażonej natury. Jest ich adwokatem przed Boskim obliczem. Wstawia się za tych, którzy chociaż zgrzeszyli, to jednak za życia wierzyli w Trójcę Przenajświętszą, a zanim umarli, pojednali się z Bogiem przez prawdziwą skruchę i sakramenty Kościoła.

Szturm do Nieba

Newman błaga Chrystusa, aby nie pamiętał zmarłym wiernym grzechów i niewiedzy ich młodych lat, lecz miał o nich staranie po ich śmierci. Pragnie, aby Królestwo Boże było dla nich otwarte: Niech się otworzą przed nimi niebiosa, niech aniołowie radują się razem z nimi. Niech archanioł Michał przywiedzie ich do Ciebie. Niech Twoi święci aniołowie wyjdą im na spotkanie i powiodą ich do Jerozolimy niebiańskiej.

Wierząc głęboko w tajemnicę świętych obcowania, John Henry Newman prosi, aby święci Piotr, Paweł i Jan wstawiali się za tymi, którzy przekroczyli już bramę śmierci. Niech przyjmie ich św. Piotr, któremu Ty powierzyłeś klucze Królestwa Niebieskiego. Niech stanie przy nich św. Paweł, naczynie wybrane. Niech wstawia się za nimi św. Jan, umiłowany uczeń, który dostąpił objawienia tajemnic niebiańskich. Newman życzy sobie, aby za zmarłych modlili się ci, którzy otrzymali „władzę wiązania i rozwiązywania”. Ufa w pomoc i łaskawość świętych i wybrańców Boga, którzy dla Jezusowego imienia na ziemi cierpieli męki. Przybądźcie im na pomoc, wszyscy święci Boży, wyjednajcie dla nich uwolnienie z miejsca ich kary; wyjdźcie im wszyscy na spotkanie, aniołowie, przyjmijcie te święte dusze i powiedźcie je przed Pana.

 

 

Justyna Majewska-Michy


organizator sympozjów naukowych i debat o charakterze ekumenicznym; niezależny publicysta; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego; specjalizuje się w tematyce poświęconej Kościołowi anglikańskiemu i osobie Johna Henry’ego Newmana; jej drugim domem jest Francja; to kolejny artykuł Autorki na filipini.eu