Aktualności

Newman – święty dla nas, inspiracja 122

 

 

 

Triduum z Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny

Justyna Majewska-Michy

 

 

John Henry Newman, teolog epoki wiktoriańskiej, jest autorem rozważań poświęconych św. Józefowi. Na kartach „Rozmyślań i modlitw” analizuje chwalebne jego tytuły.

 

Małżonek Maryi

Św. Józef wiernie wypełniał obowiązki małżonka Maryi. Newman przypomina o znaczeniu posłannictwa Oblubieńca Dziewicy z Nazaretu: Był on prawdziwym, godnym małżonkiem Maryi, zastępującym w widzialny sposób niewidzialnego Małżonka Maryi, Ducha Świętego. Wiktoriański teolog nazywa Józefa „dziewiczym”, podkreślając, że jego dziewictwo było zwierciadłem dziewictwa Bożej Matki. Autor „Rozmyślań i modlitw” zaznacza, iż strzegł on „nowego raju ziemskiego” przed atakami wrogów. Tym „nowym rajem ziemskim” jest oczywiście Najświętsza Maryja Panna.

John Henry Newman na kartach wspomnianej już publikacji nazywa św. Józefa „świętym obrońcą” i „błogosławionym”, prosząc o jego wstawiennictwo w Królestwie niebieskim: Boże, który przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej Najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę.

 

Ojciec Jezusa

Oblubieniec NMP był nie tylko wzorem doskonałego męża, ale i ojca. Z namaszczeniem wypełniał ojcowskie obowiązki. Był kimś dużo więcej niż biologicznym ojcem Chrystusa. Podjął się trudnej roli zastępczego rodzica. Zapewnił przybranemu synowi nie tylko materialny byt, ale i wychowanie, wyuczywszy zawodu.

Wiktoriański teolog akcentuje, iż św. Józefowi przysługuje tytuł ojca Syna Bożego m.in. ze względu na małżeństwo z Maryją, Matką Chrystusa. Godność ta jest mu także należna, ponieważ Jezus zawsze okazywał posłuszeństwo synowskie Swojemu Opiekunowi. Żywiciel Świętej Rodziny wiernie i sumiennie wypełniał powinności swego stanu, chroniąc Bożą Dziecinę, stwarzając Jej dom, wychowując w wierze i miłości.

 

Święty człowiek

Opiekun Jezusa był świętym mężem, z pokorą i łagodnością wypełniającym obowiązki dnia codziennego. Oddany woli Bożej, wyrzekł się samego siebie. Jego postawa wobec Dziewicy z Nazaretu i Jej Pierworodnego była pełna szacunku, a niekiedy wręcz heroiczna. John Henry Newman zwraca uwagę, iż Przesławny potomek Dawida został uświęcony z chwilą poczęcia, podobnie jak syn Zachariasza i Elżbiety.

Na kartach „Rozmyślań i modlitw” teolog epoki wiktoriańskiej wyjaśnia fenomen świętości Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny: Jest on świętym Józefem, gdyż według opinii wielu doktorów został, tak samo jak św. Jan Chrzciciel, uświęcony jeszcze przed urodzeniem. Jest on świętym Józefem, ponieważ jego obowiązki jako małżonka i obrońcy Maryi w szczególny sposób wymagały świętości. Jest on świętym Józefem, ponieważ żaden inny święty nie żył w tak długim i tak bliskim obcowaniu ze źródłem wszelkiej świętości, Jezusem, Bogiem wcielonym, i Maryją, najświętszą z istot stworzonych.

 

 

 

 

Justyna Majewska-Michy


organizator sympozjów naukowych i debat o charakterze ekumenicznym; niezależny publicysta; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego; specjalizuje się w tematyce poświęconej Kościołowi anglikańskiemu i osobie Johna Henry’ego Newmana; jej drugim domem jest Francja; to kolejny artykuł Autorki na filipini.eu

 

 

wykorzystano pracę Joanny Taraszki „Święty Józef”