Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

TRIDUUM DO ŚW. JÓZEFA, dzień trzeci

 

Jest on świętym Józefem, gdyż według opinii wielu doktorów został – tak samo jak św. Jan Chrzciciel – uświęcony jeszcze przed urodzeniem. Jest on świętym Józefem, ponieważ jego obowiązki jako małżonka i obrońcy Maryi w szczególny sposób wymagały świętości. Jest on świętym Józefem, ponieważ żaden inny święty nie żył w tak długim i tak bliskim obcowaniu ze źródłem wszelkiej świętości, Jezusem, Bogiem wcielonym, i Maryją, najświętszą z istot stworzonych. 

V. Błogosławione niech będzie imię Józefa.
R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Módlmy się: Boże, który przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973, tłumaczenie: Zygmunt Kubiak; zdjęcie: wykorzystano pracę Joanny Taraszki