Aktualności

Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

 
 
„Dziękując Bogu za łaski udzielone małżonkom w ciągu ich życia, prośmy Ducha Świętego, aby umocnił ich miłość i dał łaskę wytrwania”
/z liturgii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich/ 

 

W Niedzielę Świętej Rodziny zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Okazja do odnowienia przyrzeczeń będzie na każdej Mszy świętej.

 

UWAGA! Przypominamy, że w niedzielę 31 XII nie będzie Mszy świętej o 20:30. 

We wpisie wykorzystano grafikę „Aniołowo – czas” Urszuli Gawron-Leśniary.